Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal: 0,00 lei
term2

Folosind prezenta site presupune acceptarea explicita a politicii Termeni, conditii si a vietii private. Pentru a utiliza site-ul in cele mai bune conditii, va recomandam sa cititi cu atentie toti termenii si conditiile.

Termenii si Conditiile Generale sunt destinate utilizarii in cazul tranzactiilor comerciale intre intreprinderi.

Termenii si conditiile se aplica pentru toti, inclusiv pentru viitoarele, contracte. Alte conditii nu pot deveni parte a contractului, chiar daca noi nu ne opunem in mod expres.
Acordurile secundare facute inainte sau in momentul incheierii contractului pot fi invocate numai daca sunt confirmate imediat in scris. Limba in care va fi redactat contractul este limba romana sau engleza.

Ne rezervam dreptul de a face imbunatatiri tehnice pentru produsele noastre.
Putem stoca si prelucra datele in sistemul nostru informatic necesar pentru scopul de prelucrare a contractului.

Livrare

 1. Riscul se transfera catre client in momentul in care produsul pleaca de la noi. Acest lucru se aplica, de asemenea livrarilor parțiale sau in cazul in care am efectuat servicii suplimentare, cum ar fi transportul; costurile de transport, ambalare sau asigurare; export si instalare.
 2. In masura in care am fost de acord cu ordinele pe apel, clientul trebuie sa preia intreaga livrare in termen de sase (6) luni, cel târziu la data confirmata de noi.
 3. In cazul in care apare o intârziere in acceptarea de catre client a unei livrari, putem, fara a aduce prejudicii, sa stocam bunurile in depozitul nostru pe costul clientului.

Perioada de livrare, intarzieri

 1. Perioada de livrare incepe in momentul primirii confirmarii comenzii de catre client; dar numai dupa solutionarea oricaror probleme tehnice in curs de incheierea contractului si dupa primirea tuturor documentelor care trebuie furnizate catre noi de catre client, cum ar fi desene, autorizatii si aprobari; si cu siguranta nu inainte de primirea platilor in avans convenite. Se considera ca perioada de livrare va fi indeplinita daca disponibilitatea pentru expediere a fost notificata inainte de expirarea acestei perioade. Livrarea poate fi efectuata odata ce noi primim propriile noastre provizii punctual si in stare buna.
 2. In caz de forta majora si imprejurari ce nu depind de noi, cum ar fi grevele, lock-out, intreruperi operationale, lipsa de materii prime si materiale, livrare intarziata sau non-livrare de catre furnizorii nostri, se extind perioadele de livrare in consecinta si ne elibereaza de obligatiile noastre de livrare in cazul in care, ca urmare, situatia respectiva face imposibila livrarea. De asemenea, nu vom fi raspunzatori pentru circumstantele descrise mai sus in cazul in care apar in timpul unei intarzieri deja existente. Acelasi lucru se aplica pentru orice servicii suplimentare sau modificate solicitate de client.
 3. Vom considera in mod implicit livrarea numai in cazul in care clientul ne-a eliberat un memento, a stabilit un termen rezonabil de prelungire care s-a scurs.
 4. In cazul daunelor de intarziere, raspunderea noastra pentru despagubire este limitata la 10% din valoarea livrarii / serviciului intarziat. Limitarea nu se aplica in cazurile de intentie intentionata, neglijenta grava si / sau ranire a vietii, integritatii corporale sau a sanatatii. Clientul este obligat sa ne informeze imediat in scris de orice consecinte posibile ale intarzierii.

Preturi, termene de plata

 1. Preturile vor contine TVA, daca este cazul. Costurile de ambalaje, transport, transport si asigurare vor fi suportate de catre client. Preturile trebuie sa fie, de asemenea, exclusiv din costul de returnare si reciclare / eliminare a echipamentelor vechi.
 2. Facturile se platesc in contul nostru in Lei fara deduceri si fara a alte taxe si cheltuieli. Plata se face imediat dupa primirea facturii sau de la data inscrisa. Factorul determinant este primirea dovezii de plata.
 3. In cazul clientilor, cu care lucram pentru prima data sau cu care nu colaboram in mod regulat, dupa intarziere a platii sau, in cazul unor indoieli rezonabile cu privire la bonitatea clientului, ne rezervam dreptul de a face livrari individuale dependente de plata anticipata sau un depozit de securitate la valoarea din valoarea facturii.
 4. In cazul in care perioada dintre incheierea contractului si acordul de livrare depaseste patru (4) luni, putem, la discretia noastra, cere o taxa rezonabila echivalent suplimentar al cresterii costurilor noastre pana la livrare. Pentru livrari solicitate direct, se aplica pretul nostru actual.
  In cazul unei returnarii convenite de ambele parti de bunuri care nu au defecte, clientului i se percepe un comision de 20% din valoarea facturii.
  In cazul in care clientul este in intarziere cu plata, creantele noastre sunt scadente imediat, iar noi nu suntem obligati a face orice livrari ulterioare in baza contractelor de livrare actuale.
  In cazul in care plata este amanata, vom percepe dobanzi de intarziere la rata legala.
  S-ar putea compensa sumele datorate de client (de exemplu, de la notele de credit) impotriva pretentiilor noastre fata de client.

Retentia, cesiunea creanțelor

 1. Marfurile livrate raman in proprietatea noastra pana la plata completa. Vom pastra drepturile noastre de proprietate pâna efectuarea platii.
 2. Clientul nu poate folosi bunurile care fac obiectul de retentie si nici nu le combina cu alte obiecte la care o parte terta poate avea drepturi. In cazul in care, cu toate acestea, bunurile care fac obiectul de retentie devin, prin combinarea lor cu alte obiecte, parte a unui nou articol (complet), vom fi un co-proprietar proportional al acestui articol nou direct, chiar daca aceasta din urma componenta este considerata ca fiind componentul principal. Proportia noastra de co-proprietate se determina prin raportul dintre valoarea facturii a bunurilor la valoarea noului element in momentul asocierii.
 3. Clientul poate revinde bunuri care fac obiectul de retentie in cadrul activitatii sale normale, atât timp cât el nu a atribuit, promis sau grevat de sarcini pretentiile sale de revânzare.
 4. Clientul ne atribuie in avans drept colateral orice pretentii fata de clientii sai din revanzarea bunurilor care fac obiectul de retentie (a se vedea a treia clauza) si / sau produse noi formate (a se vedea a doua clauza) la valoarea facturii noastre pentru bunurile care fac obiectul de retentie. Atat timp cât clientul nu este in intarziere de plata pentru bunurile care fac obiectul de retentie, el poate colecta creantele alocate in cadrul operatiunilor de afaceri. El poate, cu toate acestea, folosi numai veniturile proportionale pentru plata catre noi pentru bunurile care fac obiectul de retentie.
 5. La cererea clientului, vom elibera garantii la discretia noastra, daca, si in masura in care valoarea nominala a garantiei depaseste 120% din valoarea nominala a creantelor noastre datoriei restante fata de client.
 6. Se cere clientului sa ne informeze imediat, de orice alte dispozitii ale tertei parti cu privire la bunurile care sunt rezervate sau co-detinute de noi.
 7. In caz de esec la plata facturii sau cecurilor, sau returnarea unei plati efectuate prin ordin de debit / mandat direct debit, suspendare a platilor sau insolvabilitate a clientului sau a cumparatorului final, drepturile clientului in temeiul clauzei 3 nu mai este valabil. Clientul trebuie sa informeze de indata cumparatorul de retentia noastra extinsa de titlu; el poate utiliza atribuirea veniturilor proportional relevante doar pentru a plati pentru bunurile livrate.
 8. In cazul in care plata este intârziata si in cazurile prevazute in clauza 7, vom avea dreptul de a ne retrage din contract si / sau, fara a ne retrage din contract, cere returnarea oricaror bunuri care fac obiectul retentie de titlu inca in posesia clientului si pentru a colecta creantele atribuite noua insine. In scopul de a stabili drepturile noastre, vom avea dreptul de a avea toate documentele / carti clientilor nostri in ceea ce priveste drepturile rezervate examinate de catre o persoana care este supusa taxei profesionale de confidentialitate.

Garantia, limitarea raspunderii

 1. Noi garantam ca produsele noastre livrate nu au defecte in momentul de transfer al riscului. Necesarul de calitate, durabilitatea si utilizarea bunurilor livrate noastre sunt bazate exclusiv pe specificatiile produsului, descrierea produsului si / sau manualele de operare. Orice informatie dincolo de aceasta, in special in discutiile preliminare, publicitate si / sau cu trimitere la standarde industriale va deveni parte a contractului numai in cazul in care se face referire in mod expres in scris.
 2. In cazul in care clientul solicita bunurile livrate in alte scopuri decat cele convenite, el trebuie sa-si asume responsabilitatea si sa examineze daca sunt adecvate utilizarii lor in acele scopuri – si in ceea ce priveste siguranta produselor – si de a asigura conformitatea acestora cu toate prevederile tehnice, juridice sau de reglementare relevante inainte utilizarii. Noi nu vom fi responsabili pentru orice utilizare care nu a fost confirmata in mod expres de catre noi in scris. Conformitatea cu reglementarile de siguranta si sanatate la locul de munca depinde de locatie si conditiile de functionare despre care nu avem nici o cunoastere prealabila. Asigurarea respectarii este responsabilitatea clientului sau cumparatorului sau.
 3. Nu vom fi raspunzatori pentru consecintele manipularii necorespunzatoare, utilizarea, intretinerea si exploatarea bunurilor livrate; consecintele uzurii normale, in special de utilizarea necorespunzatoare a unor piese, cum ar fi pistoane, garnituri, supape; ruperea de sticla, plastic sau piese de ceramica; pentru consecintele chimice, electrochimice sau influente electrice; sau nerespectarea instructiunilor de utilizare.
 4. In cazul in care un aviz de defect este justificat, vom fi initial apelati doar pentru a oferi suplimentar de performanta. Suplimentarul de performanta trebuie sa fie, la alegerea noastra, fie rectificare a defectului sau livrarea de bunuri fara defecte. Alte plangeri de garantie se aplica numai in caz de respingere, imposibilitatea sau esecul performantei suplimentare. Clientul va suporta cheltuieli suplimentare, care rezulta din faptul ca marfurile au fost luate dupa livrare la o locatie diferita de locul convenit de performanta.
 5. Clientul trebuie, imediat dupa primirea de bunuri, sa le inspecteze cu atentie si sa notifice imediat defectele evidente in scris; orice defecte ascunse trebuie notificate imediat dupa descoperire. Clientul trebuie sa notifice imediat transportatorul de orice daune de transport. Nerespectarea obligatiei de testare si de notificare anuleaza orice pretentii ale clientilor pentru defecte.
 6. Raspunderea noastra pentru neglijenta usoara se limiteaza la cererile de prejudiciu vietii, integritatii corporale sau a sanatatii, a creantelor de incalcare din culpa a obligatiilor contractuale fundamentale, prin care este pus in pericol scopul contractului. In caz contrar, raspunderea noastra pentru incalcarea usor neglijenta a obligatiilor contractuale fundamentale este limitata la daunele care, de obicei, au loc si pe care am fi putut sa le prevedem in momentul incheierii contractului.
 7. In cazul in care clientul a utilizat bunurile livrate in legatura cu materiale daunatoare pentru mediu, toxice, radioactive sau altfel periculoase, acesta va fi obligat sa le curete inainte de a reveni la noi. Daca este cazul, se pot percepe toate costurile necesare pentru decontaminarea / curatarea si eliminarea substantelor in contul clientului.

Termenul de prescriptie

Perioada de garantie poate fi de un an si incepe de la data de livrare a produselor catre client. Acelasi lucru se aplica pentru cererile de despagubire, indiferent de temeiul lor juridic. Restrictia de limitare a perioadei nu se aplica creantelor bazate pe ascunderea frauduloasa a unui defect, sau pentru daunele rezultate din prejudiciu vietii, integritatii corporale sau sanatatii si alte daune pe baza de intentie sau neglijenta grava. Termenul de prescriptie in ceea ce priveste marfurile inlocuite sau reparate nu trebuie sa inceapa din nou.

Utilizare de software

 1. In cazul in care software-ul este inclus in aplicarea unei livrari, clientului i se acorda un drept neexclusiv de a utiliza software-ul si documentatia asociata. Acesta este destinat pentru utilizare pe elementul de livrare desemnat. Utilizarea software-ului pe mai mult de un sistem este interzisa.
 2. Clientul are dreptul numai la a copia, transfera sau traduce produsul software sau sa-l converteasca la cod obiect cu codul sursa in masura permisa de lege. Clientul se angajeaza sa se abtina de la a scoate informatii de ale producatorului, in special privind drepturile de autor, sau la schimbarea acestora fara acordul nostru prealabil expres sau acordul expres prealabil al furnizorului de software.
 3. Toate celelalte drepturi ale software-ului si documentatia, inclusiv a copiilor acestora raman la noi si / sau furnizorul de software. Problema de sub-licente nu este permisa.

Instalare

 1. Costurile de instalare pot fi facturate lunar. Preturile de instalare fixe se refera doar la lucrarea pentru care au fost convenite. In alte cazuri, se aplica lista noastra de preturi curente pentru costurile de instalare si service.
 2. Clientul este responsabil pentru furnizarea urmatoarelor pe cheltuiala proprie: iluminat, forta motrice; daca este necesar, cu aer comprimat; apa; energie electrica pentru sudare si incalzire, inclusiv conexiunile necesare; instalatii electrice pentru a conecta produsele furnizate de noi; dispozitivele necesare (cum ar fi echipamente de ridicare); o camera incuiata care poate fi utilizata pentru stocarea materialelor; instrumente si imbracaminte in timpul instalarii.

Piese de schimb, intretinere / reparatii si calibrare

 1. In masura in care exista o obligatie din partea noastra de a mentine piese de schimb / furnizare, atunci aceasta obligatie este limitata la o perioada de cinci (5) ani de la data livrarii.
 2. In cazul in care piesele de schimb nu sunt fabricate de noi, sau nu mai sunt disponibile pe piata, de exemplu componente electronice, sau in cazul in care materia prima pentru producerea lor nu mai este disponibila, obligatia noastra de a furniza piese de schimb devine nula.
 3. Pentru calibrare și intretinere, articolele de consum de la EMSAR LABORATORY SRL sunt utilizate in mod normal.
 4. Servicii de intretinere si calibrare pot fi furnizate numai in cazul in care clientul și-a declarat dispozitivele trimise pentru siguranta.
 5. Pentru reparatii / valori de serviciu de pana la 200 lei, ne rezervam dreptul de a nu furniza o estimare a costurilor separat.

Rezervare legala, drepturile de proprietate industriala, confidentialitate

 1. Ne rezervam dreptul de proprietate si toate drepturile de proprietate industriala si drepturile de autor pentru toate matritele, sculele sau alte dispozitive, mostre, imagini si documente de afaceri si tehnice produse sau furnizate de noi. Acest lucru se aplica in cazul in care clientul aa cumparat tot sau in parte la preturile de aici. Clientul poate utiliza toate acestea doar in conditiile unui acord incheiat cu noi. Fara acordul nostru scris, el nu poate sa reproduca obiectele contractuale livrate.
 2. In masura in care livram bunuri in conformitate cu desene sau alte cerinte specificate de client (modele, sabloane etc.), clientul este obligat sa se asigure ca, prin fabricarea si livrarea acestor bunuri, drepturile de proprietate industriala sau alte drepturi de terte parti nu sunt incalcate. In cazul in care clientul este in culpa el ne va rambursa toate daunele rezultate din orice astfel de incalcare a drepturilor.
 3. Orice informatii dobândite din aceasta relatie de afaceri care nu sunt considerate a fi deschise publicului nu trebuie divulgate de catre client unor terte parti.

SC EMSAR LABORATORY SRL
J29 / 2215/2005, CUI: 18062243
Registered office:. Gheorghe Doja 1, bl.37D, ap.40, 100,400 postal code
Tel: + 40244-514401 / Fax: + 40244-516601, office@emsar-laboratory.ro
emsar-laboratory.ro

BANK: BCR Ploiesti
IBAN: RO22 RNCB 0205044850500001